SOPP I BETONG

Vi har produsert 10 sopper for Karmøy Kommune

Betongsoppene brukes som trafikksikkerhetstiltak der man har behov for redusert fart eller vil hindre biltrafikk. Disse benyttes istedenfor de tradisjonelle veisperringene. Soppene er plassert rundt på flere steder i kommunen og er blitt lagt merke til av mange. Se artikkel i Haugesunds Avis om "Karmøysoppen":

https://www.h-avis.no/nyheter/trafikk/karmoy/lanserer-karmoysoppen/s/5-62-374526

Karmøy kommune har også lagt ut en sak om Karmøysoppen på sine hjemmesider, følg linken

http://www.karmoy.kommune.no/no/nyheter/2017/karmoysoppen-spretter-opp

 

Trafikksopp
Trafikksopp, Langåker