Biler og utstyr

Leveranse av betong, betongvarer og elementer krever litt utstyr på bilene.
I 2010 utvidet vi bilparken med enda en kombinert pumpe på 28 meter m/ 4 kbs. trommel.  I tillegg har vi en betongpumpe på 41 meter. En av betongbilene har ett transportbånd påmontert og fire biler har hydraulisk renne påmontert. I tillegg har vi to trommelbiler. En av bilene varierer påbygget som tippsemi for kjøring av sand og singel eller en flat kasse for levering av betongvarer og elementer.

To kranbiler står for leveranse av betongvarer og elementer, samt at den ene har tippkasse og kan også levere sand og singel.

LASTING AV ELEMENTER
KRANING AV 5 TONNS LODD
BILER VED VERKSTEDET
PUMPING I DOKK. HUSØY