Betongbiler

Trommelbiler med manuell bakrenne

 

Dette er rene trommelbiler med en liten manuell renne i bakkant for levering av betong. Disse bilene forsyner normalt pumpene våre med betong til større leveringer. Tromlene på disse bilene tar fra 6 - 7m³ betong med seg pr. tur, avhengig av akselvekt.

 

Betongbil ved blandeverket
Levere betong til pumpe
Levere betong til pumpe 2
Detaljbilde manuell renne