Sikkerhet

En full lastet bil fra oss har en vekt på ca. 35 tonn. Betongbilene har i tillegg ett høyt tyngdepunkt og bevegelig last. Derfor er vi avhengig av fast og god vei beregnet for tunge kjøretøy. Veien må også være solid planert, og det samme må grunnen under støttelabbene være.

Ut fra dyrkjøpt erfaring har vi kommet frem til noen retningslinjer:

  • i møte med annen trafikk kjører vi ikke utenfor veibanen
  • vi skal ha tilstrekkelig plass til å kjøre ut støttelabber, samt at der skal være fast grunn under disse
  • vi kjører på veier hvor grunnen ikke kan presses ned, ikke kjerreveier, jorder eller dårlig underlag som bare er dekket med singel
  • vi skal ikke være i nærheten av høyspentlinjer med kraner, bommer og belte

Av hensyn til møtende trafikk la betongbilen seg ut i veikanten og veltet.

Underlag for støttelabb gav etter. Pumpebom ødelagt.

Betongbil i fyr og flamme. Pumpebom berører høyspentledning.

Betongpumpe holder på å velte i dokken.