DEKORMUR

GARDSTEIN KNEKK

Støttemuren er godt egnet langs innkjørsel, til høyde -forskjell på tomten, og til kant langs hekk og annen beplantning. Den kan også brukes til murfront på støyvoller.

Det finnes en egen kurvestein slik at du enkelt kan lage utvendig bue. Steinene låses i hverandre i bakkant og skal bare stables til ønsket høyde. Enklere kan det ikke gjøres!

Gardstein fåes i en glatt utgave, eller med knekket fasade. Toppstein er svært anvendelig til en avslutning på muren.

TYPISKE ANVENDELSER

• STØTTEMUR LANGS BED OG SKRÅNINGER

GARDSTEIN

Dekorativ mur med Gardstein

Skråninger på tomten gir spennende muligheter. I tillegg er gardstein enkel og rask å sette opp!

Gardstein støttemur gir en dekorativ og funksjonell inn-ramming av eiendommen eller ved andre høydeforskjeller på tomten.

TYPISKE ANVENDELSER

• STØTTEMUR LANGS BED OG SKRÅNINGER

ARDESIA

Spennende nyhet – mur med skiferutseende

Ardesia Mur er en nyhet fra Håstø Stein. Dette er en dekorativ støttemur med skiferavtrykk som produseres i gråmix. Ferdig oppsatt mur får en fin variasjon med lyse og mørke partier som sammen med avtrykk av skifer gir et vakkert fargespill i muren.

Muren er enkel å stable, og den har en låseanordning i bakkant. Likevel anbefaler vi at muren limes, i det minste må første rad settes godt i fundamentet og hele siste raden må limes.

Hjørnestenene som finnes på ordinære paller kan benyttes til å danne 90 graders vinkel, eller til endeavslutning. Dersom de ikke behøves til dette, benyttes de inni muren.

TYPISKE ANVENDELSER

• STØTTEMUR 
• HAGEMØBLER 
• TRAPP

HÅSTØ KNEKK

Lag et spennende utemiljø med Håstø Knekk

Håstø Knekk er en frittstående mur i gråmix med brudd-fasade på begge sider. Muren kan dermed erstatte stakittgjerde langs eienendommen din, og du slipper å tenke på et gjerde som skal males!

Denne dekorative muren kan også benyttes til å sette opp hagestue eller til bed og andre murer. Steinen har den geniale skråen i sidene som gjør at man enkelt danner en kurve. Man trenger tilpasningssteiner til rett ende -av slutning og kurve, se nærmere veiledning i egen brosjyre eller nettside. Muren får en veldig fin avslutning med Toppstein i gråmix utførelse.

TYPISKE ANVENDELSER

• LEVEGG TIL SOLKROKEN
• BED I ULIKE FORMAT
• MUR LANGS EIENDOM OG INNKJØRSEL
• STATIV FOR SØPPELDUNKER

TOPPSTEIN

Proff avslutning på muren

Toppsteinen er ypperlig øverst på Gardstein støtte mur i slett eller knekket fasade. Den er også helt topp å benytte som en avslutning på en mur i Håstø Knekk og Ardesia. Har du en støpt mur, eller en mur oppført i forskalings-blokk i 15 eller 20 cm bredde, vil det passe fint å benytte vår toppstein som an avslutning på muren.

Toppsteinen har en helling ned mot begge ytterkantene, og har en fuge på undersiden som gir en effektiv drypp-kant.

TYPISKE ANVENDELSER

• TOPPAVSLUTNING PÅ MUR

KNEKKHELLER

Pyntemurer til hage og innkjørsel

Knekkhellen kan benyttes til murer ute og inne. Den kan benyttes til blomsterbedet eller som kantavslutning. Den er også godt egnet til brannmur, butikkdisk eller annet murverk inne.

Som en pen avsluttende kant rundt bedet, trekkes den øverste hellen ut ca 4-5 cm.

Vi leverer knekkhellen ferdig knekket med en rett form. Den kan mures med ca 1 cm fuge eller limes.

TYPISKE ANVENDELSER

• BED
• KANTAVSLUTNING
• DISK
• BRANNMUR