Betonglego

En meget fleksibel mur for både midlertidige og permanente løsninger.
Kan flyttes etter behov.

                                                                                                                                     

   

BYGGEKLOSSER FOR STORE GUTTER

Prefabrikkerte legoklosser.

Bygges sammen som lego til fleksible og meget robuste løsninger for lagring og sikring av alle typer masser.

Fungerer som midlertidige eller permanente løsninger for å lagre og skille materialer som f.eks. sand, flis, metallskrot, kompost, stein, veisalt m.m.

Med en kranbil demonteres muren enkelt hvis det er behov for å flytte den senere.

Fleksibel og uten festemiddel.  
(Monteres i forband som da låses til hverandre på samme måte som legoklosser)

 
                                                                                                                                    
Kan anvendes til mange forskjellige formål, som f.eks.

  • Bulk-lager for alle typer masse, som f.eks. sand og fyllmasser
  • Avfallsindustrien og resirkuleringsanlegg
  • Støttemurer
  • Sikkerhetsmurer og sikring mot rasutsatte områder
  • Lydvegger
  • Brannvegger
  • Industrihaller og lagerbygg
  • Tunnelåpninger
  • Kaifronter etc.

 

 

kaifront
kaifront2
under montering fmc
Montering
Binge til støpesand