Plattendekke

Plattendekker benyttes til etasjeskille / dekker og leveres til alt fra garasje, kjeller, låve, industribygg, vannkum, små broer, leilighetskompleks eller lignender.

 

Brosjyre til nedlasting

 

Fordeler med plattendekke:

*Rask fremgang i prosjektet, vi støper dekket ditt på mål mens du jobber med murene.

Så fort du er klar, kan vi levere dekket. Du kan forskale og støpe, og så jobber du videre med prosjektet mens dekket fullherder.

*Dokumentert lastekapasitet, du vet hva dekket fra oss tåler av laster. Normalt dimensjoneres det for 3 kN pr. kvm.

*Den beste brannisolasjonen du kan ha i et etasjeskille. I tillegg er dekket råtesikkert, knirkefritt og tilnærmet lydtett.

*Lange spennmuligheter (inntil 8 meter) øker bruksområdet på arealet i rommene under.

 

Mange muligheter med plattendekke:

*Ønsker du et takutspring på garasjen? Ikke noe problem med plattendekke.

*Lag hull og legg opp strøm til downlights i utspring og/eller tak i dekket.

*Garasje/parkering av personbil oppå dekket? Det går fint.

*Terrasse med boblebad? Sett badet hvor du vil!!!

*Vi lager åpning til trapp, pipe og lignenede på forespørsel.

 

 

Produksjon:

Plattendekker produseres etter mål på det aktuelle dekket. Tykkelsen er 6-7 cm før påstøp.
Dekket beregnes og dimensjoneres til aktuelt bruk, spenn fra 2 til 8 meter.

Plattendekke er ett prefabrikat som har all hovedarmering i dekket og man har ett komplett etasjeskille først når man har fullført påstøpen. Elementene produseres oftest i en bredde på 2,05 m og ett tilpasset mål på ett av elementene. Dersom det er aktuelt lager vi utsparing for skorstein og trapp etc. Mindre gjennomføringer til for eksempel teknisk rom, bores oftest når dekket er montert.

Isopor mellom dragerne kan benyttes for å oppnå noe isolering i dekket, eller fordi man ønsker å erstatte noe betong for å hindre nedbøying i dekket. Dette gjelder spesielt lange spenn.

 

Montering:

Ved montering av dekker må det være god adkomst for kranbil og god grunn til støttelabbene. Det er også viktig å tenke på sikring for de som skal stå oppå muren og ta imot plattendekkene. Ved høyder over 1 meter fra terreng skal det være stillas eller tilsvarende.

Plattendekkene legges normalt ca. 10 cm inn på muren. På den måten blir skillet mellom mur og dekket innstøpt og man unngår vanngjennomtrenging. Etter hvert som dekket monteres skal støtter plasseres, man trenger en støtte pr. ca. 2 kvm.

På for eksempel ett garasjedekke på 6*4= 24 kvm. behøves det to støtterekke à 5 stk.

Støttene bør ikke fjernes før en uke etter at påstøp er utført.

 

Påstøp:

Ytterkanten på dekket forskales til full dekketykkelse, oftest mellom 22-25 cm. Til randarmering (ytterkant av dekket) benyttes 10 mm armeringsjern. For å motvirke setninger/sprekker i støpen over dragerne anbefaler vi macrofiber i betongen. (Se link under ferdigbetong - gulvstøp.) Alternativt kan det legges ut armeringsmatter, K131 (5 mm, 150*150) over dekket.

Betong til påstøpen leveres som regel med betongpumpe og det anbefales betongkvalitet B30, dmax 16 med flyttilsetning.

Støpens tykkelse må minimum være 3 cm over stålet og vi anbefaler at dekket brettskures for å motvirke setninger over dragerne.


Brosjyre til nedlasting

Plattendekke armering
Plattendekke detalj
Plattendekke produksjon
Plattendekke støp
Plattendekke vibrering
Dekke på lager før lev.
Klart for montering
Montering skråvegg
Plattendekke Rogalandsgata montering
Plattendekke Rogalandsgata montering
Plattendekke Rogalandsgata kraning
Plattendekke Rogalandsgata kraning