Selvbærende-Plattendekke

Selvbærende plattendekke ligner på vanlige plattendekker, men som det går frem av navnet er de selvbærende før og under påstøp.

 

Selvbærende plattendekke er plattendekker som er spesialarmert og støpt litt tykkere enn vanlige plattendekker, slik at de kan monteres på steder der understøttelse før og under påstøp ikke er mulig.

 

Som for eksempel:

  • Tak på haller med stor takhøyde
  • Etasjeskille i nybygg som er avhengige av fremgang i rom under dekkene som er nystøpt
  • Vannmagasin som allerede inneholder vann
  • Broer med mindre spenn, etc.

 

Selvbærende plattendekke produseres av oss i lengder fra 2 – 5 meter. Lengder utover dette vil være spesialelementer, da det trengs spesielle beregninger på armering og laster på disse.

Selvbærende plattendekke Historiesenteret på Avaldsnes
Selvbærende plattendekke Historiesenteret på Avaldsnes
Selvbærende plattendekke Historiesenteret på Avaldsnes
Selvbærende plattendekke Historiesenteret på Avaldsnes