Spesialelementer

Vi støper også spesialelementer etter behov.

Da får du de ferdigstøpte elementer herfra, og så kan du ev. i samarbeid med en utførende entreprenør få utført resten av jobben med prosjektet.

Vi kan i mange tilfeller stå for transport og montering av selve elementene.

Spesialelementer inngår ikke i vår primærproduksjon, men vi kan produsere på forespørsel. Eksempler på slike spesialelementer kan du se på bildene nedenfor.

 

 • Kaifront - elementer
  Skal du bygge kai?
  Spør oss om tilbud på kaifront - elementer, som vist på bilde nedenfor,
  eller ved bruk av C3C lego-klosser.

 • Vegg - elementer
  Her kan vi lage elementer med eller uten isolasjon.
  Spør oss hvis et slikt behov oppstår.

 • Kjerneisolert brystningspanel
  Se eksempel på dette i bildene nedenfor.

 • Betongdragere
  Til større konstruksjoner som skal tåle store belastninger, kan det være ideelt og nødvendig med en god betongdrager. Spør oss etter tilbud

 • Kulvert / Stikkrenne
  En kulvert er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer.
  Kulverter lages ved at det graves en åpen grøft som bygges inn og senere tildekkes
  En typisk kulvert er en undergang under en vei og er laget for at gående og syklende kan passere under veien. Små kulverter kan også være små stikkrenner som brukes til å lede vann gjennom veier osv.

 

 

 

12 meters drager 1
12 meters drager 2
12 meters drager 3
Kaifront element 1
Kaifront element 2
Kaifront element 3
Kjerneisolert brystningselement 1
kjerneisolert brystningselement 2
Kjerneisolert brystningselement 3
Kulvert Hydro 1
Kulvert Hydro 2
Kulvert Hydro 3