Forsiktighetsregler

BETONG ER ETSENDE OG MAN SKAL UTVISE FORSIKTIGHET VED KONTAKT MED HUD ELLER ØYNE. HOVEDREGELEN ER Å SKYLLE MED RIKELIG MENGDER VANN!

Fersk betong er ett etsende materiale som irriterer huden og kan gi alvorlig øyeskade. Man skal også være oppmerksom på at betong etser om man får det på klær/sko og fuktighet trenger igjennom. Langvarig hudkontakt kan forårsake sår. Bruk vanntette hansker og egnede sko og arbeidstøy under arbeid med fersk betong. Vask tilsølt hud grundig i lunket vann og bruk fuktighetskrem. Ved kraftige etseskader, kontakt lege. Får man betong i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

 

AKTUELT

Julen 2018

SOPP I BETONG

Første sponsor til Storhall Karmøy

Boligmesse i Vardhallen 2015

Aktuelt arkiv

PROSJEKTBILDER

SE BILDER FRA VÅRE LEVERANSER

Prosjekter

Skal du støpe?

Sjekk lokale værmeldinger

Klikk for værvarsel fra YR.no

Åpningstider

Se våre åpningstider her

Våre forhandlere

Håstø Stein - Våre forhandlere

 

eSigill er levert av Experian. Klikk for ytterligere informasjon.