Fundamenter

TIL TØRKESTATIVET, FLAGGSTANGEN, GJERDESTOLPER OG SÅLEFUNDAMENTER ETC.

Fundament

Skal du støpe et fundament til tørkestativet, flaggstangen, gjerdestolper eller annet?
Oppgaven er ikke så veldig innviklet.

Du trenger et fundament som tåler frost og daglige belastninger.
Grunnarbeidet er derfor viktig.

Trinn for trinn:

1. Grav ned til frostfri dybde.
2. Støp rett i hullet eller bruk forskaling.
    Se enkel mengdeberegning under fanen: «Sement og mørtel»
3. Fyll i betong. Komprimer godt.
4. Eventuell armering dimensjoneres etter forventet belastning.
    Husk å komprimere betongen godt rundt armeringen.
5. Pass på at betongen holder seg fuktig i minst 7 døgn.


Fundament til tørkestativet

Bruk en pappsylinder (søyleforskaling) eller søyleblokk som graves godt ned i bakken.  (Gjerne opptil en meter)

Fyll rundt med pukk eller grus. Før betongen størkner plasseres et metallrør med tett bunn i betongen. Tørkestativet settes ned i røret etter at betongen er herdet.
Da er det lett å ta stativet opp igjen når du måtte ønske det.
Søyleforskaling og søyleblokk kan kjøpes hos oss.

Fundament til flaggstangen
For stanghøyde opp til 10 meter skal fundamentet ha en dybde på minimum 160 cm.
Er flaggstangen over 10 meter, skal dybden være minimum 180 cm.
Betongen må forsterkes med armering.
Festeboltene for flaggstangfoten støpes fast i betongen.
Følg leverandørens anvisninger.


Fundamenter til lette gjerdestolper
Du kan støpe stolpene direkte fast i hullet eller lage en forskaling.
Fyll rundt med grov grus eller pukk som beskyttelse mot teleskader.
Dybden på fundamentet bør være lik halve stolpehøyden over bakken.
Her kan du også bruke «Søyleblokken» som gjerdestolpe, som vist på bildet.


Sålefundamenter for andre byggverk

For trapper, utepeiser, drivhus osv. kan det være lurt å støpe en såle som fundament for byggverket. Størrelsen på sålefundamentet må tilpasses den belastningen som forventes. Den bør være minimum 10 cm tykk og lages av betong med godt innstøpt armering.
Et slikt fundament kan også støpes som platting under søppelstativet el.l.

Vår forskalingsblokk er også godt egnet til formålet

Soileblokk
Søyleblokk, stk. bilde
Søyler for veranda
Forsk. blokk under veranda