Gulvstøp

STØP AV BETONGPLATE - VEILEDNING
Hva skal til for å støpe en betongplate og unngå riss, avskalling eller lignende?

Fordi betongen i seg selv har den egenskap at den krymper når den herder og er avhengig av fuktighet i herdeprosessen, kan ugunstige forhold lett føre til at platen sprekker i løpet av den første tiden. Mange tenker at når vi har en varm og fin dag må det være flott vær for støping, men det kan kanskje være det mest kritiske værslaget. Om man støper tidlig eller sent en sommerdag eller om platen kommer i skyggen eller ikke, kan få konsekvens for sluttresultatet. En fuktig, gjerne regnfull dag med 10-15 grader er perfekt for støping av plate, selv om mye regn den første timen eller to kan føre til utvasking og ru/skadet overflate. Temperaturer omkring null grader kan føre til at vannet i det øverste laget fryser og vil føre til avskalling. Vind forsterker de negative forholdene.

FORBEREDELSE
Underlaget skal være fast og drenerende og består gjerne av bærelagsmasse/pukk med et avsluttende lag på 10-15 cm med singel 8-16. Underlaget bør være jevnt og stamper bør benyttes mellom hvert lag masse.
Sørg for en solid forskaling og merk av høyder langs kanter/vegger. Forskalingens høyde kan markere støpens høyde. På plater som bør ha helling, ansees 1-2 cm pr. meter å være tilstrekkelig. Bruk av laser for å få riktig høyde på hele platen anbefales. Det er også en fordel å lage en ekspansjonsfuge langs eksisterende vegger, til dette kan ekspansjonsbånd benyttes.

For å motvirke svinnsprekker anbefales bruk av plast under støpen, gjerne to lag lagt på tvers av hverandre. Dersom man støper uten plast og singelen er tørr, bør denne vætes før utstøping for å unngå at underlaget suger fuktighet ut av betongen.
Dersom armeringsmatte skal benyttes, må denne løftes 3-5 cm fra underlaget.

UTSTØPING
Til de fleste gulv og plater til privatmarkedet anbefales betong av type B25M90D16, 25% redusert, samt tilsetning av flyt. Til støp ved sjø, anbefales vanntett betong av type B35M45. En plate bør armeres mot riss, til dette benyttes armeringsnett K131 eller macrofiber.
Betongen leveres gjerne med bil med hydraulisk renne. Belte eller betongpumpe benyttes også der bilen må stå på lengre avstand fra støpestedet.

Sjåføren fordeler betongen utover platen i den grad leveringsutstyret rekker bort. Den som støper fordeler betongen utover platen og styrer slangen ved eventuell bruk av pumpe. Asfaltrake eller tilsvarende anbefales å bruke til fordeling av betongen. Betongdisse benyttes for å få en pen overflate i flytbetong. Asfaltrake og betongdisse kan medtas på betongbilen og kan leies for en rimelig sum. Dersom man trenger dette, må det avtales med blandemann/sjåfør samme dag som levering.

HERDETILTAK
Like etter at betongen er lagt ut frem til den begynner å sette seg, kalles plastisk fase. I denne fasen vil tilføring av vann på overflaten kunne føre til utvasking. Dette er en kritisk fase i forhold til uttørking dersom det er sol eller vind, eller en kombinasjon av dette. Det anbefales å benytte herdemembran, f.eks. SikaTop-72 eller tilsvarende. Dette påføres underveis i utstøpingen ved at man disser ferdig ett område og dusjer så på membran. Eventuelt overskuddsvann må fordampe før påføring. Det er viktig å bruke riktig doseringsmengde av herdemembran for å få ønsket virkning.

Når betongen har satt seg ette ca. 1-3 timer er det tilførsel av vann som gjelder. Betongplaten bør minst holdes fuktig de først to døgn etter støp.

Dersom temperaturen er nærmere null og det kan risikeres kuldegrader ut over de første nettene, må støpen beskyttes for varmetap. Betong vinterstid leveres med tilsatt varmt vann og er gjerne 15-20 grader. I tillegg utvikles varme når herdeprosessen i betongen pågår. Denne varmen må ivaretas på best mulig måte. Dette kan gjøres ved å legge ut plast og isolasjon over støpen så snart den har satt seg.

All betong har svinnpotensiale. Det er å forvente at betongen «krymper» ut fra vegger eller kanter. Ved tradisjonell pussing av en plate blir svinnriss i plastisk fase lukket, men rissene kan komme tilbake igjen under herding.

EVENTUELLE TILTAK
Dersom sprekker har oppstått, men betongen er ellers fast i overflaten, kan vanntett slemmemørtel benyttes i sprekkene eller over hele flaten. Dersom platen skaller av i overflaten, vil man være nødt til å fjerne det løse og i ettertid sparkle med avrettingsmasse. Alle tiltak på en betongplate bør ikke gjøres før 4-6 uker etter støp, fordi betongen ansees ikke som ferdig herdet før inntil da. Bruksanvisning på sekker må følges og det bør benyttes primer før ett sementbasert produkt legges oppå en støpt plate.

ETTERTID

For å bevare ett pent dekke og motvirke slitasje, grønske og eventuelle fremtidige frostperioder, anbefaler vi en dypimpregnering av typen Sika Betongimpregnering eller Movin. Betong av normal kvalitet er ikke vanntett og dersom ett vått dekke blir utsatt for kraftig frost, kan det erfares at overflaten blir utsatt for frostspreng og skaller av. Impregnering vil motvirke dette.