Belegningsstein

Skap en lun og trivelig uteplass med belegningsstein. Ett opparbeidet utemiljø skaper verdier på eiendommen din!

Vi produserer i dag to forskjellige typer belegningsstein:

Antikkstein og Parkettstein.

 

 • Antikksteinen produseres i gråmix utførelse.
 • Parkettsteinen produseres i grå, gråmix og koks utførelse.

 

Våre belegningssteiner produseres i 6 cm tykkelse og er kjøresterk.

HÅSTØ ANTIKKSTEIN, GRÅMIX
FLEXISTEIN, MØNSTER I FARGER
PARKETTSTEIN, GRÅMIX

Belegningsstein Veiledning

Varer: støypesand, belegningsstein, mørtel og fugesand

Redskaper: lire, stampemaskin, spade, krafse, muresnor, vater, klubbe, steinsaks, vinkelsliper, mureskje og sopekost.

 1. Forberedelse
  Sørg for et fast og drenerende underlag, gjerne veigrus. I tillegg bør området ha riktig fall, f. eks. 1-2 cm pr. meter ut fra hus/garasje. Benytt avløpsrist og dreneringsrør om det er nødvendig for å lede vannet bort.
 2. Settelag
  Legg ut 4-5 cm støpesand eller fingrus (Dmax 8 mm), lirer kan benyttes til avrettingen. Er det fare for materialvandring, bør det legges fiberduk under sanden.
 3. Komprimering
  Sanden komprimeres med stampemaskin, 5 cm sand komprimeres ned til ca. 4 cm. Etterfyll med sand dersom det er ujevnheter slik at settelaget er jevnt og avrettet.
 4. Legging
  Begynn leggingen på ett sentralt sted, for eksempel ved inngangsparti eller ved en rett vegg. Ved ytterkanten blir det ofte penest om man legger en bord av samme stein man benytter eller en kontrast, legg merke til detaljene i bildene. Kontroller leggingen underveis med rettholdt eller muresnor. Ved kapping av stein skal aldri en stein kappes kortere enn 1/3 av normalsteinens lengde, kapp i stedet to steiner og la den minste delen være en halv stein. Belegningsstein kan legges i ulike mønstre, ved legging av Håstø Antikkstein anbefaler vi å legge steinene i 1/3-dels forband. Parkettstein og flexistein kan legges i ordinært forband eller fiskebensmønster.
 5. Avslutning
  Ett dekke i belegningsstein må ha faste kanter i alle retninger for å unngå at det sklir ut. I avslutningen mot vei benyttes gjerne liggende kantstein satt i jordfuktig betong. Mot hage kan kantstein benyttes eller hvilket som helst annet murverk støpt på fundament. Dersom belegget avsluttes uten noe kantprodukt, må de ytterste belegningssteinene settes i mørtel. Legg også mørtel utenfor steinen og opp til omtrent midt på belegningssteinens høyde. På den måten får man festet belegningssteinene godt og får samtidig skjult mørtelen med singel/jord.
 6. Fuging
  Fuging av belegget bør foregå i tørt vær og bør gjøres snarlig etter leggingen. Det finnes to typer å velge mellom, ordinær fugesand og fugesand med ugresshemming, Dan fugesand, som er totalt spirefri. Børst ut rikelig med fugesand og la det sige godt ned i fugene før overskuddet børstes bort. Ett belegg bør ikke kjøres på før det er ferdig fuget.
 7. Impregnering
  For å beskytte belegget mot naturlig slitasje og motvirke grønske, anbefaler vi at belegget impregneres med Movin impregnering som dusjes på i to strøk. Denne impregneringen motvirker også kalkutslag som kan oppstå på betongvarer.

 

 

 

Farge

Mål, mm
L, B, H

Vekt

Pr. m2

m2 pr. palle

Stk pr. palle

Vekt pr. palle

Antikkstein
Antikkstein
Gråmix
210, 140, 60
3,9 kg
34 stk.
10,6
360
1,4 tonn
Parkettstein
Parkettstein
Grå
Gråmix
Koks
200, 100, 60
2,7 kg
50 stk.
10,0
500
1,4 tonn