Forskalingsblokk

"Gjør det selv"–blokken som brukes til alt mulig!

Du stabler opp blokkene, vi kommer med betong, oftest levert med pumpe. I løpet av få dager er murene ferdig!
Enklere kan det ikke gjøres.

Blokken finnes i breddene 15 og 20 cm og fås med hjørneløsning og halv blokk.
I 20 cm –serien har vi også hel og halv blokk med tett ende til bruk ved ende avslutninger, dør og vindu.

Brukes til garasje, påbygg, fundament, støttemur og ringmur.

GARASJE UNDER OPPFØRING
KJØPESENTER VELDETUN
LEVEGG MED ÅPNINGER
MURER I HAGE

Forskalingsblokk Veiledning

Varer: forskalingsblokk inkl. tilpasninger, armeringsjern, betong

Redskaper: klubbe, muresnor, krafse, spade og mureskje

 1. Forberedelse
  Sørg for et fast og drenerende underlag.
  Legg et lag på 10-15 cm med singel 8-16 mm under fundamentet slik at man unngår telehiv.
 2. Fundament
  Til forstøtningsmurer bør man støpe et solid, godt armert fundament, bredde 30 cm, høyde 10-15 cm. Armer med to lengder 12 mm, i tillegg bør man legge vertikalarmering som er forankret i fundament og mur, se egen skisse over snitt av støttemur.

  Til frittstående murverk kan jordtørr betong under første rad erstatte fundamentet. Her bør man også minimum legge en lengde armeringsjern, 10 eller 12 mm.

  Til mindre murverk kan man også droppe fundamentet helt og stable blokkene direkte på pukk eller singel.
 3. Armering
  Horisontalarmering legges i egne spor i blokken, anbefalt armering i frittstående murverk er en lengde 10 eller 12 mm kamstål i hvert tredje skift og over alle lysåpninger.

  Ved oppføring av støttemurer må man i tillegg benytte vertikalarmering, for eksempel en lengde pr. meter. Se egen skisse over snitt støttemur.
 4. Stabling av forskalingsblokk
  Det kan være nyttig å kontrollere høyden på pallene først for å finne ut om der er noen mm forskjell på høyden på blokkene. Bruk da om nødvendig tørrmørtel for å jevne ut små høydeforskjeller under stabling.

  Begynn stablingen i ett hjørne eller en ende og kontroller retthet, horisontalt, vertikalt og diagonalt, ved hjelp av muresnor. Dette anbefales også å gjøre underveis i oppføringen av muren.

  Det finnes egen hjørneblokk med høyre og venstre hjørne for best resultat. Vi anbefaler hel- og halvblokk med ende i lysåpninger om det benyttes forskalingsblokk, bredde 20 cm.

  Før fylling av betong bør alle hjørner stemples av og lysåpninger må være godt forskalt og avstemplet, se egen skisse for dør, vindu og hjørne.
 5. Fylling av betong
  Blokkene er designet med en forhøying på undersiden på midtvangen slik at betongen skal flyte godt. Betong B20 eller B30, Dmax 16 mm bør benyttes til fylling av betong, oftest levert med betongpumpe.

  Man kan stable til full høyde, opp til 4 meter, før man fyller betong. Dersom man fyller betong i flere omganger, må man avslutte midt i en blokk-rad slik at støpeskjøten kommer midt i blokken.

  Avslutt ved å stryke av på toppen.

 

 

 

Mål, mm
L, B, H

Vekt

Pr. m2

m2 pr. palle

Stk pr. palle

Vekt pr. palle

Forskalingsblokk 20
Alt
500, 200, 200
19 kg
10 stk.
5
50
1,0 tonn
Hjørne 20
Alt
500-250, 200, 200
24 kg
 
6
40
1,0 tonn
Hel m/ende 20
Alt
500, 200, 200
22 kg
 
5
50
1,1 tonn
Halv m/ende 20
Alt
250, 200, 200
12 kg
 
5
100
1,2 tonn

 

 

Mål, mm
L, B, H

Vekt

Pr. m2

m2 pr. palle

Stk pr. palle

Vekt pr. palle

Forskalingsblokk 15
Alt
500, 150, 200
18 kg
10 stk.
6
60
1,0 tonn
Hjørne 15
Alt
500-250, 150, 200
23 kg
 
6
40
1,0 tonn
Halv 15
Alt
250, 150, 200
10 kg
 
6
120
1,2 tonn