Gardstein støttemur

Skråninger på tomten gir spennende muligheter! I tillegg er gardstein enkel og rask å sette opp!

 Nyhet! Nå får du også støttemur med knekket fasade!

 • Gardstein støttemur gir en dekorativ og funksjonell innramming av eiendommen eller ved andre høydeforskjeller på tomten.
 • Støttemuren er godt egnet langs innkjørsel, som støyskjerming og til kant langs hekk og annen beplantning
 • Det finnes en egen kurvestein slik at du enkelt kan lage utvendig bue
 • Steinene låses i hverandre i bak-kant og skal bare stables til ønsket høyde. Enklere kan det ikke gjøres!
HAGEMILJØ MED GARDSTEIN
OPPFØRT STØTTEMUR
INNKJØRSEL MED G.KNEKK
GARDSTEIN KNEKK
 1. Drenering
  Det må være drenerende masser under muren i ca. 0,5 m bredde. Ved murer over 1 m høyde anbefales dreneringsrør i tillegg.
 2. Fundament
  Støp fundamentet i ca. 30 cm bredde, tykkelse ca. 10 cm. Bruk 2 lengder 12 mm arm. jern i fundamentet. Støp en nøyaktig rett kant bak på fundamentet som låser første raden ved stabling. For lave murer opp til ca. 1 m kan første raden settes i jordfuktig betong.
 3. Stabling
  Før du starter stablingen sjekkes bredden på steinene, det kan være ett avvik på +/- 1-2 mm. Dette gjøres ved å sjekke høyden på pallene. Dersom det er forskjell brukes de bredeste steinene nederst. Muren har en helling på 12,5% / 12,5 cm pr. meter, noe som gjør at radene blir litt mindre etter hvert. Begynn gjerne stablingen midt på muren. Det finnes egen kurvestein for utvendige hjørner, ca. 9 steiner danner en bue som utgjør 90 grader på eksisterende mur. For innvendig sving brukes ordinær stein som danner en jevn flate i front, men spriker innover. Her kan man fylle med betong om det er ønskelig.
 4. Fylling
  Fyllingen bak gjøres underveis i oppføring av muren, f.eks etter hvert tredje skift. Grunnmursplast kan legges inntil muren for å unngå at vann fra overliggende terreng trenger gjennom og forurenser muren. Massen bak skal være både drenerende og stabil, sprengstein eller sementstabilisert singel anbefales. Sementstabilisert singel leveres med båndbil og er en skånsom måte å gjøre fyllingen bak på. Vi anbefaler også at fylling helt inntil muren gjøres for hånd, mens man kan bruke maskin lenger ut fra muren.
 5. Høye murer
  Ved oppføring av høyere murer, over 1,5 m, skal man ta ekstra forbehold med hensyn til fundamentering, drenering og fylling bak muren. Det bør støpes en solid såle og det bør legges ut ett dreneringsrør i bakkant av fundamentet. Massen bak bør byttes med drenerende masser minimum 50 cm bak muren. For å skille mellom jord og tilbakefylt masse bør fiberduk benyttes. Armeringsduk bør benyttes ved hvert tredje skift for å stabilisere massene bak dersom man ikke velger sementstabilisert singel.
 6. Vedlikehold
  For å unngå kalkutslag på muren anbefaler vi at det dusjes på Control Betongtett, denne virker også hemmende på sopp- og algevekst på muren.

 

 

 

Mål, mm
L, B, H

Vekt

Pr. m2

m2 pr. palle

Stk pr. palle

Vekt pr. palle

Gardstein ordinær
Alt
220, 250, 150
15 kg
30 stk
2,4 m2
72 stk.
1,1 tonn
Gardstein kurve
Alt
220, 250, 150
14,2 kg
30 stk
2,4 m2
72 stk.
1,0 tonn
Gardstein halv
Alt
110, 250, 150
7,5 kg
 

 

 

Mål, mm
L, B, H

Vekt

Pr. m2

m2 pr. palle

Stk pr. palle

Vekt pr. palle

Gardstein Knekk ordinær
Alt
220, 250, 150
15 kg
30 stk
2,4 m2
72 stk.
1,1 tonn
Gardstein Knekk kurve
Alt
220, 250, 150
14,2 kg
30 stk
2,4 m2
72 stk.
1,0 tonn
Gardstein Knekk halv
Alt
110, 250, 150
7,5 kg