Heller

Med heller i hagen skaper du ett vakkert utemiljø! Heller benyttes gjerne til terrasse, stier og langs husveggen. De benyttes også på verandaen i leilighetskompleks, da legges de på underlagsklosser i polistyren.

Vi produserer heller i størrelse 40*40 cm og 30*30 cm og finnes i grå og koks utgave.

HELLER 40, BANK VEA
HELLER I MILJØ
UDLAND KIRKE, HELLER

Heller Veiledning

Heller lagt på bakken

Varer: støypesand, heller, mørtel og fugesand.

Redskaper: lire, stampemaskin, spade, krafse, muresnor, vater, klubbe, steinsaks, vinkelsliper, mureskje og sopekost.

 1. Forberedelse
  Sørg for et fast og drenerende underlag, gjerne veigrus. I tillegg bør området ha riktig fall, f. eks. 1-2 cm pr. meter fra vegger. Benytt avløpsrist og dreneringsrør om det er nødvendig for å lede vannet bort.
 2. Settelag
  Legg ut 4-5 cm støpesand eller fingrus (Dmax 8 mm), lirer kan benyttes til avrettingen. Er det fare for materialvandring, bør det legges fiberduk under sanden.
 3. Komprimering
  Sanden komprimeres med stampemaskin, 5 cm sand komprimeres ned til ca. 4 cm. Etterfyll med sand dersom det er ujevnheter slik at settelaget er jevnt og avrettet.
 4. Legging
  Begynn leggingen på ett sentralt sted. Heller legges oftest rett mot hverandre, men kan også legges i forband. Til gangstier eller langs husveggen benyttes gjerne to eller tre heller i bredden. Kontroller leggingen underveis med rettholdt eller muresnor.
 5. Avslutning
  Ett område med heller må ha faste kanter i alle retninger for å unngå at det sklir ut. Som avslutning kan man benytte liggende kantstein satt i jordfuktig betong. Dersom hellene avslutter direkte mot terreng, må man legge mørtel under ytterste helle. Legg rikelig med mørtel utenfor hellen også, 5-10 cm, i en høyde lavere enn hellens overflate. På den måten får man festet hellene godt og får samtidig skjult mørtelen med singel/jord.
 6. Fuging
  Fuging av hellene må foregå i tørt vær og bør gjøres snarlig etter leggingen. Det finnes to typer å velge mellom, ordinær fugesand og fugesand med ugresshemming, Dan fugesand, som er totalt spirefri. Børst ut rikelig med fugesand og la det sige godt ned i fugene før overskuddet børstes bort. Etterfuging bør gjøres med 1-3 års mellomrom, særlig etter høytrykksspyling av området.
 7. Impregnering
  For å beskytte hellene mot naturlig slitasje og motvirke grønske, anbefaler vi at belegget impregneres med Movin impregnering som dusjes på i to strøk. Denne impregneringen motvirker også kalkutslag som kan oppstå på betongvarer.

 

 

 

Farge

Mål, mm
L, B, H

Vekt

Pr. m2

m2 pr. palle

Stk pr. palle

Vekt pr. palle

Heller 40x40
Heller 40x40
Grå
400, 400, 40
14 kg
6,25 stk.
7,7
48
0,7 tonn
Heller 30x30
Heller 30x30
Grå
Koks
300, 300, 60
12 kg
11,11 stk.
9,8
108
1,3 tonn
Heller inngangsparti
Heller på takterrasse
Heller rundt tre
Heller i plen rundt tre