HÅSTØ STEIN

Vi tilbyr et stort produktspekter av betongvarer som markedsføres under navnet Håstø Stein.

Til offentlige uteområder og parker, private innkjørsler og hager tilby vi heller og belegningsstein, kantstein og flere typer dekorative støttemurer som gjør uteområdet funksjonelt og vakkert.

Vi har det du trenger, sjekk vårt utvalg!

BLOKK

Forskalingsblokk er populært til alle type murer. Men vi har også blokken til tradisjonell muring.

DEKORMUR

Vi har flere aktuelle produkter til oppføring av dekorativ støttemur og andre spennende utemiljøer.

MARKPRODUKTER

Se vårt utvalg i belegningsstein, heller og kantstein.