MØRTEL OG LIM 

MØRTEL

Mørtel er en blanding av uorganiske bindemidler som kalk eller sement, som tilsettes sand og vann, slik at man oppnår en masse som blir hard når den tørker.

Mørtel brukes til murkonstruksjoner for å binde sammen de enkelte mursteinene, og det fungerer derfor som et bindemiddel. For å få et holdbart resultat er det derfor nødvendig å være oppmerksom på hvilken type mørtel som brukes til bestemte oppgaver. Hvilken type mørtel du bør bruke, er avhengig av om du skal arbeide med murstein, fliser eller noe helt annet.