Historikk

Etter andre verdenskrig var det stor mangel på alle typer byggevarer, deriblant takstein og betongblokker.
Dette dannet grunnlaget for Åkra Sementstøperi.Sammen med to av sine sønner, Karsten og Morten, startet Ingvald Håstø den 12. mai 1956 et lite sementstøperi i egen driftsbygning på gården.
Et hus ble kjøpt av Olav Oppigard for kr. 1000,-

Huset ble revet der det stod på Oppigard, og av materielene bygde de en driftsbygning på 17 x 4,5 meter.

Ingvald uttalte seg slik:
«Hvis me ikkje får det te, vil eg ha bygget te hønshus»

Dette var starten.

I september samme året reiste Morten til Oslo på et 14 dagers kurs hos 

«Teknologisk» for å lære betongvareproduksjon.                                                                               

 

 

 

Takstein

Forretningsideen var betongprodusert takstein. Maskiner ble kjøpt inn fra Oslo og i august samme år startet produksjonen. De første Håstø-pannene ble solgt til byggmester Jacob Nilsen i Åkrehamn.

 

Oppstart produksjon

I oppstarten var forholdene primitive.
Betongen ble blandet for hånd på gulvet, sand og sement ble hentet med Gardshesten, Borken med vogn på slep. 4 hl sand klarte den om gangen.
Det var akkurat hva som gikk til en dags produksjon. 

På 50 kilo sement fikk man ut 55 takstein, og løpet av en arbeidsdag klarte en mann å produsere ca. 200 takstein.

Omsetningen i oppstart året var kr. 8000,-

På 1950-tallet var prisen på takstein statsregulert med en maksimalpris på 35 øre pr. stykke.                                                                                                    

                                                                    
 

Betongblokker

I 1957 begynte bedriften også å produsere betongblokker til grunnmurer. Dimensjonen var 40 cm lang, 25 cm bred og 16 cm høy.
Prisen på blokkene var også statsregulert med maksimalpris. Blokksteinsmaskinen var enkel, den ble laget hos Fagerland Slip i Sevlandsvik sammen med en tilhørende liten tvangsblander, med kapasitet til 200 liter betong om gangen.

En dagsproduksjon pr. mann var ca. 130 blokker.

 

Ansatte og lønn den første tiden

I 1957 ble de første arbeiderne ansatt.

Produksjonen foregikk på sommerhalvåret.
Vinterhalvåret måtte arbeiderne finne annet å brødfø seg på.

Lønnen var kr 200,- pr. uke à 48 timer, det tilsvarer ca. fire kroner i timen.

Lønningene var stort sett stabile utover på 60-tallet med barer ører i justering på lønna.

Da anleggsarbeidet til Hydro begynte på slutten av 60-tallet, doblet lønningene seg og gikk opp til åtte kroner i timen. Åkra Sementstøperi, som andre bedrifter i distriktet, måtte følge med i utviklingen for å holde på arbeiderne. En sekk sement på 50 kg kostet fire kroner og en hl sand kostet i utsalg kr 2,50. Sementsekken kom ikke over 10 kroner det neste tiåret.   

 

Lastebil

Den første lastebilen, en Commer med bensinmotor fra 1947, ble innkjøpt i 1958 og hadde en nyttelast på 2900 kilo.
Den var stadig på veien utover 60-tallet. 

Og flere biler er det blitt etterhvert, som disse betongbilene.

 

 

 

                                                                                                                 
                                                         

 

Ingvald Håstø og sønner                                                                                                                                               er                                                          

 Automatisk taksteinsmaskin og økt produksjonskapasitet

Håstø-panner ble et kjent varemerke i den lokale byggebransjen.

For å holde tritt med etterspørselen måtte bedriften investere i nye og bedre maskiner.

I 1963 ble det kjøpt automatisk taksteinsmaskin og en ny type takstein ble produsert fra nå av. Kapasiteten kom nå opp i 2 300 takstein pr. dag. Den største enkeltleveransen av takstein var leveransen til Bø Ungdomsskole i 1967 på 65 000 takstein.

Åkra Sementstøperi la bokstavelig talt stein på stein.

Produksjons- og lagerlokalene økte for hvert år og i 1967 hadde bedriften 600 kvadratmeter produksjonshaller under tak, foruten en del betongplattinger til lagring.

Dette året ble det gjort flere store investeringer i form av økt produksjons- og lagerplass på et sju måls stort område i tilknytning til fabrikkbygningen.

Det ble blant annet støpt ett stort areal betongdekke til lagerplass.  

                                       

Nytt blandeverk

I 1966 ble nytt blandeverk satt opp og tatt i bruk året etter .

Det er det samme som står i dag, men er selvfølgelig modernisert med årene.

 

Ny blokksteinsmaskin

Blokksteinsmaskiner ble også etter hvert skiftet ut med nye som ble laget hos Sverre Lending i Åkra Produksjon.
Tegninger og beskrivelser sto bedriften for selv.

En ny type mobil blokksteinsmaskin ble laget i 1967, den var den eneste i sitt slag i dette landet!

Blokkene ble laget direkte på plattingen uten underlagsbrett og kapasiteten var oppe i hele 5.000 blokker pr. dag. Bakdelen med denne måten å produsere på, var at man var avhengig av oppholdsvær.

                                                             
                                                                         
                   

Slutt på taksteinsproduksjon

Taksteinsproduksjonen ble avsluttet i 1972.

Etter denne tid ble det lagt mer vekt på betong, betongvarer, muring og entreprenørvirksomhet.

                                                                                                                 

 

Enda flere investeringer og økt bemanning

Det ble etter hvert investert i både nye maskiner, traktorer og lastebiler.

På denne tiden var arbeidsstyrken ofte oppe i 15 stk. og flere var barn eller barnebarn av Ingvald Håstø.

En stor mengde bygninger rundt på hele Haugalandet er i dag utstyrt med takpanner, betongblokker eller grunnmurer levert fra Åkra Sementstøperi.

Investeringer etter år 2000

 Kontor / Butikk

2004: Nytt administrasjonsbygg kombinert med butikk

                                                                                        
Dette bildet er tatt i 2013                                                                                                                                                            

                 

 

 

 

 

Betongproduksjon:


2010: Nytt transportbelte blandeverk

Bildet er tatt under montering  

2011: Sedimenteringsanlegg / spylekum betong

 
                                              
 2012: Turbomatic varmtvanns anlegg til produksjon av varm             betong 

          Her under montering av anlegget 
                 

Betongvareproduksjon:

2007: Nye tørkereoler til blokkmaskinen

                     
 

2013: Nytt blandeverk til blokkproduksjonen


 

 

 

 

 

                                                                                  

 

     

 

Hvem er vi i 2014? 

Bedriften er fremdeles eid av familien med Merete Albertsen som daglig leder og Paul Inge Håstø som driftsleder, barn av firmaets grunnleggere, hhv. Morten og Karsten. I tillegg har ytterligere to av grunnleggerens barnebarn og ett oldebarn sitt daglige virke ved bedriften som i dag teller 19 ansatte.                                                                                                                    

                                                                

 

Artikkel om Åkra Sementstøperi
fra boken "Historien om Haugalandet - 1960 tallet" utgitt på Vormedal Forlag

Skrevet av: Tor Inge Vormedal

Gjengitt med tillatelse

 

Se lenken nedenfor