PLATTENDEKKE

DEKKER PÅ DEN GENIALE MÅTEN

Plattendekke, eller forskalingsdekke, er et halvfabrikert etasjeskille som kranes på ferdige murer. Det oppnås stor besparelse ved å slippe tradisjonell forskaling, samt riving av forskaling ved plasstøpte dekker. Dekkene skreddersys til prosjektet og ved god planlegging kan utsparinger og innstøpingsgods plasseres slik at det er klart for teknisk installasjon. 

Standard plattendekke spenner opp til ca. 7 meter hvor det ikke er behov for permanent understøttelse av dekket. Ved ekstra tiltak kan vi produsere plattendekke med spenn opp til 10 meter, samt selvbærende plattendekke, kaielement m.m. Ved påstøp av plattendekke er det behov for midlertidig understøttelse. 

Ved å benytte plattendekke oppnår man fordelene med både prefabrikert og plasstøping.

TYPISKE ANVENDELSER

• GARASJE
• ETASJESKILLER
• PARKERINGSHUS
• INDUSTRI- OG NÆRINGSBYGG
• DRIFTSBYGNINGER
• RENSEANLEGG
• KAI